скитник

 • 41вагабонт — (лат. vagabundus) 1. скитник, авантурист, бескукник 2. мангуп …

  Macedonian dictionary

 • 42гуланфер — (тур. gulampara) 1. бескуќник, скитник, авантурист мангуп 2. хомосексуалец, педер …

  Macedonian dictionary

 • 43гурбет — (тур. gurbet) 1. скитник, номад, чергар 2. туѓина, туѓа земја 3. печалба …

  Macedonian dictionary

 • 44интерпланетарен — (лат. inter, planetes скитник) меѓупланетарен, меѓуѕвезден …

  Macedonian dictionary

 • 45клошар — (фр. clochard) бездомник, скитник …

  Macedonian dictionary

 • 46мангуп — (тур. mankup) 1. лош човек скитник, безработник 2. палаво, ѓаволесто дете …

  Macedonian dictionary

 • 47номад — (грч. nome пасиште) припадник на народ што нема свое постојано живеалиште туку се сели со своето стадо барајќи подобри пасишта скитник …

  Macedonian dictionary

 • 48пикареска — (шп. picaro скитник) првенствено шпански книжевен вид што го обработува животот на авантуристите и на други слични типови (за разлика од книжевноста што прикажува достоинствени витези и слични типови) …

  Macedonian dictionary

 • 49пикаро — (шп. picaro) 1. скитник, авантурист, денгубник 2. никаквец, угурсуз …

  Macedonian dictionary

 • 50планета — (грч. planetes скитник) астр. темно небесно тело што добива светлина и топлина од Сонцето и се движи околу него во Сончевиот систем има девет планети: Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон …

  Macedonian dictionary